Back To Top

Co je dobré vědět o větrání

Řízené větrání patří k nejdůležitějším prvkům nízkoenergetického domu. Proč? Rekonstrukce i úsporné domy se dnes provádějí, s jistou tolerancí, vzduchotěsně a lidé tráví v interiéru naprostou většinu času, až okolo 90 %. Proto by měli řešit, jaký vzduch v něm dýchají. Řízené větrání také snižuje energetickou náročnost staveb a přibližuje je standardu budov stanovených vyhláškou. 

Energetická náročnost domu s parametry pasivního standardu:

 • 15 kWh (m²a) s řízeným větráním 
 • 40 kWh (m²a) bez řízeného větrání (3/4 ztrát tepla ztratíte větráním otevřenými okny)

Řízené větrání zabraňuje úniku tepla a zajišťuje:

 • stálý a bezpečný přísun čerstvého vzduchu
 • odfiltrování prachu a alergenů z exteriéru
 • vnitřní teplotu bez výkyvů
 • odhlučnění od exteriéru
 • zamezení tvorby plísní

Detailně o vlivu větrání na lidské zdraví ve videu

Domy bez řízeného větrání přesahují limitní hodnotu 1 500 ppm (maximální povolenou koncentraci oxidu uhličitého dle vyhl. 268/2009 sb.) po většinu dne. Pro srovnání, ve vnějším prostředí se pohybuje koncentrace CO2 okolo hodnoty 500 ppm. Přesvědčit se můžete s bezplatným zapůjčením přístroje na měření oxidu uhličitého v Centru pasivního domu. Každý si tak může vyzkoušet, zda je u něho doma větrání okny dostačující a vhodné. 

Projekt řízeného větrání

V projektových dokumentacích je většinou větrání vyřešeno poznámkou “… zajištěno přirozeně okny”. Jedná o nedostatečný návrh, jdoucí proti normám a vyhláškám. Je dokázáno, že nelze interiér dostatečně vyvětrat okny, aniž by uvnitř zůstávala zvýšená koncentrace škodlivin. Nejčastěji se mluví o oxidu uhličitém, v interiérech se ale spolu s ním objevují i formaldehydy či radon. Škodí i vlhkost a prach, na kterém se drží virové částice.

Ekonomika řízeného větrání ve videu

Nejdůležitější parametry při výběru větracích jednotek 

 • Hlučnost, bere v potaz hlavně akustický výkon zařízení
 • Spotřeba, závisí na technických parametrech a dalším nastavení, zejména ale na tom, zda je větrání řízeno automaticky pomocí senzorů, nebo ne. Na spotřebu je důležité při výběru vzduchotechniky také dbát, závisí na ní dlouhodobé náklady. 
 • Účinnost, hraje roli množství faktorů, například parametry výměníku a těsnost větrací jednotky.

Investor si vybírá ze čtyř typů vzduchotechnických systémů. Jedná se o podstropní, nástěnné, lokální a hybridní. Každá má své plusy a specifika. 

 • Podstropní jednotky se díky prostorové nenáročnosti a tichému provozu používají v malých bytech a domech. 
 • Nástěnné větrací systémy nezabírají příliš mnoho místa. 
 • Lokální jednotky jsou nejtišší a mají nejnižší spotřebu za zachování vysoké účinnosti.
 • Hybridní větrací systém využívá chodby a schodiště jako přívodní potrubí a zásobník vzduchu.

Vedle výběru větrací jednotky je dobré zajistit si certifikovaný distribuční systém vzduchotechnických rozvodů. Zákazníkovi se hodí vědět, jaké má možnosti ovládání vzduchotechnických jednotek. Uživatel si může kvalitu vzduchu řídit sám z webu či aplikace, nebo to nechat na senzorech oxidu uhličitého.

Dotace na řízené větrání ve videu

Více informací o dotačním programu naleznete na webových stránkách www.novazelenausporam.cz nebo na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.