Back To Top

Funkční a bezpečný komín

Náklady na komín se pohybují do 1 % hodnoty stavby. Přesto se jedná o její důležitou součást, které by měla být věnována pozornost nejen z hlediska požadavků na bezpečnost. 

Výběr komína

Komíny často nejsou součástí prováděcího projektu a naopak některé projekty komín zahrnují, ale jsou navrhovány dle již neplatných pravidel. Investor a stavební firma se tak mohou nechat při nákupu a instalaci vést špatným směrem. Komíny jsou pak nefunkční a nebezpečné. Návrh komína svěřte výrobci nebo odborné realizační firmě.

Vyhláška nařizuje, aby měl kotel zajištěný přívod venkovního vzduchu. Dříve užívaný princip, kdy vzduch přicházel z interiéru místnosti, dnes nahrazují samostatné kanály integrované do konstrukce komínového tělesa. Bez zajištění externího přívodu vzduchu dnes již nelze interiérová kamna ani krb funkčně instalovat. Důvodem je vzduchotěsnost moderních domů. 

Odborník radí ve videu

Realizace komínového tělesa

Protože komín propojuje interiér s exteriérem a prochází obálkou budovy, jsou kladeny nároky i na jeho těsnost. Do moderního domu nejsou vhodné komíny se zadním odvětráváním. Pokud dům aspiruje na pasivní stavbu a bude procházet testem vzduchotěsnosti, musí o tom investor uvědomit dodavatele komínu. Ten mu poradí odpovídající díly a provedení, které domu v testu nezhorší hodnoty. 

Kanály přivádějícími vzduch může unikat teplý vzduchu z interiéru. Tomu lze předcházet vyváženým vzduchospalinovým systémem. Pro ten je důležité těsné propojení komína s hrdlem spotřebiče. Propojovací potrubí mezi komínem a spotřebičem musí být z tepelně odolného materiálu.

Bezpečnost spalinových cest

Bezpečnost komínů se řeší z hlediska možného šíření požáru komínem do jiných úseků domu a z hlediska ohrožení materiálů v blízkosti komínu nebezpečím požáru. Bezpečnost určují normy a dodavatelé komínů výrobky opatřují označeními a certifikacemi.

Sortiment komínů pro úsporné domy můžete navštívit na www.ciko-kominy.cz