Back To Top

Novostavba jako investice do sebe

 1. Stát finančně podporuje výstavbu energeticky pasivních domů
 2. Soběstačnost znamená bezpečí pro rodinný rozpočet
 3. Projekt rozhoduje o výdajích na provoz domu
 4. Využijte přírodní síly okolního prostředí
 5. Fázujte výdaje na stavbu domu

Stavebník se musí dívat do budoucnosti

Právě ve fázi plánování definitivně rozhoduje o výši své investice, ale také o míře soběstačnosti a jistoty kvalitního bydlení. Jinými slovy rozhoduje o sumě peněz, kterou musí budoucí uživatel domu nezbytně a za všech okolností vygenerovat na umoření všech nákladů spojených s bydlením. Právě nezávislost na tržních cenách energií a pitné vody je zárukou komfortního života i v situacích, kdy se významně změní jejich cena. 

Rada odborníka Ing. Libora Hrubého:

Nestyďte se požádat svého projektanta o rozfázování realizace stavby do časové osy, která bude odpovídat vašim finančním plánům a možnostem. Plán musí být rozvržený tak, aby si jednotlivé kroky stavby rozdělené v čase nebránily.

Změna klimatu přinese v budoucích letech více tepla i sucha. Přesto mnoho stavebníků stále věnuje při plánování stavby nejvíce pozornosti řešení technologie vytápění. Kromě vytápění domu v zimě je nyní na čase myslet i na zajištění příjemné pobytové teploty během tropických dní (pozn.: do konce století se počet tropických dní až ztrojnásobí). Udržovat v domě komfortní klima pasivní formou pomáhají venkovní žaluzie a řízené větrání. Se suchem souvisí úsporné nakládání s vodou například pomocí nádrží na zachytávání dešťové vody nebo domácími čistírnami odpadních vod.

 

Stavějte odpovědně k životnímu prostředí s finanční podporou státu

Státní fond životního prostředí motivuje stavebníky a majitele domů k šetrnému bydlení, protože stejně jako pro uživatele nemovitostí, také pro stát je globální přemíra spotřeby nákladná a neudržitelná. Nabízí proto významnou finanční pomoc až 60 % s realizacemi všech opatření, která jsou v souladu s šetrným ekologickým nákladním s přírodními zdroji. Podrobněji o čerpání financí z Nové zelené úsporám naleznete ve videích: dotace na fotovoltaiku, dotace na úsporné zdroje tepla, dotace na vodu.

Rozpočet na dům

Během sestavování finančního plánu je nezbytné započíst i peníze za projekt, přípojky a zemní práce. Architekt je obvykle do rozpočtu na dům nezohledňuje. Nutnost je také hotový domov vybavit základním nábytkem, i na ten musí investorovi zbýt peníze. Stavebník by tedy měl projektantovi nebo architektovi svěřit částku, která mu z celkových úspor a výše úvěru zbyde po odečtení těchto výdajů. Je zcela naivní si myslet, že rozpočet předložený investorem bude nadsazený. 

Témata pro úvodní rozhovor s projektantem

 • Velikost a tvar domu
 • Vlivy prostředí, které ovlivní komfort pobytu v domě
 • Tepelné zónování místností a orienace světových stran
 • Tepelné ztráty, pláštěm, otvory a netěsnostmi
 • Přísun čerstvého vzduchu bez významných ztrát tepla
 • Zdroj a přenos tepla
 • Provozní spotřeba a energetický zisk domu

Bez zbytečných výdajů

Pro řešení uvedených bodů není třeba se obávat navyšování investic, jedná se pouze o způsob uvažování architekta, který může využít přírodní síly a dotační podporu státu ve prospěch kvality stavby, peněženky investora i obyvatel domu. 

Opomíjená fakta

 1. Nejlevnější je teplo a chlad, který si nemusíme vyrobit. 
 2. Příroda za své služby faktury neposílá.