Back To Top

Plánujeme stavbu rodinného domu

  1. Architekt a projektant
  2. Technický dozor
  3. Dodavatel stavby

Stavebník svěřuje výše uvedeným osobám naplnění vlastního snu o bydlení, úspory i závazky do budoucna. Proto by už v úvodu mělo být zřejmé, že přibližně 10 % z investice do stavby domu náleží architektovi, projektantovi a technickému dozorovi. S touto partou je stavebník v četném kontaktu a budou to oni, kdo definují výši všech nákladů na výstavbu, údržbu i provoz domu v celém životním cyklu. Jejich dalším úkolem je chránit stavebníka před chybami, marnými investicemi a manipulací obchodníků.

Výběr projektanta a dodavatele ve videu

Náklady na dům vychází z projektu

Přípravná fáze stavby je zásadní pro výši budoucích nákladů na dům. Výběr projektanta nebo architekta je značně individualizovaný, protože každý stavebník má jiné požadavky na své bydlení a zároveň každý architekt i projektant má svůj styl a specializaci. Dobrým krokem je proto oslovit více lidí, seznámit se s nimi a vylíčit jim svoje představy. 

Sympatie a důvěra v projektanta na prvním místě 

Reference o projektantovi prozradí mnoho. Každý projektant má své preference a omezenou specializaci, které se propisují do jeho staveb. Není od věci sejít se také s uživateli domu, který byl projektován vybranou osobou. Tak lze zjistit podrobnosti o tom, jak spolupráce splnila jejich očekávání. Zpětnou vazbu k projektantovi poskytne i dodavatel stavby, který s ním už v minulosti pracoval. Pokud má projektant za úkol vytvořit projekt ke stavbě pasivního domu, je velmi důležité, aby s nimi měl zkušenosti. Ty mohou ovlivnit i míru toho, jak využije potenciál dotace, a tedy jak velkou podporu získá stavebník z programu Nová zelená úsporám. Zkušenosti zaručuje, pokud je vybraná osoba člen Centra pasivního domu. 

Reference mají svou důležitost také při výběru dodavatele stavby. U předešlých zákazníků si může stavebník ověřit spokojenost s termíny, cenami a kvalitou provedené práce. Opět je důležitá i zkušenost s výstavbou pasivních domů. Výběrem lokálního dodavatele stavby může investor ušetřit nezanedbatelnou sumu na dopravě. 

Reference můžete čerpat také z portálu www.refsite.cz

Dohled nad kvalitou prací

Na stavbě by neměl chybět technický dozor investora, jehož úkolem je dohlížet na kvalitu prací a upozorňovat na chyby. V případě pasivních domů je jeho role ještě významnější. S technickým dozorem a dobře zvoleným projektantem lze předejít výdajům na opravy.