Back To Top

Požadavky na energetickou náročnost

pasivní dům

Nezbytnou součástí dokumentace pro stavební povolení i ohlášení stavby je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). V roce 2020 vešla v platnost nová legislativa, která upravila, jak se energetická náročnost měří. Legislativa nyní o mnoho přísněji stanovuje podíl používání obnovitelných zdrojů při provozu domu.

Energetická náročnost domu se hodnotí porovnáním navrhované budovy s referenčním domem. Referenční dům projektant vytvoří jako kopii s naprosto stejnými parametry a vybaví ji opatřeními a technologiemi splňujícími minimální požadavky na dům s téměř nulovou spotřebou.

Topení dřevem, uhlím, zemním plynem, elektřinou, nebo kombinací různých zdrojů? 

Každý z nich má svá pro a proti a principem výpočtu PENB jsou některé upřednostňovány, jiné naopak. Čím ekologičtější, tím výhodnější. Nejlépe vychází pro topení dřevo. Při topení zemním plynem je nezbytností nákladné zřízení plynové přípojky a komínu, ceny a dodávky plynu jsou navíc v současné době nejisté a ohrožené. Elektřina je na topení snadno využitelná a instalačně levná, ale…

Takzvaný faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů, při výpočtu pro PENB domy vytápěné elektřinou zatím stále znevýhodňuje. Důvodem je vysoký podíl neobnovitelných zdrojů pro její výrobu v Česku. Domy vytápěné elektřinou tak musejí mít například ještě menší tepelné ztráty, více využívat solární zisky a být doplněny o další technologie využívající obnovitelné zdroje.

Jak se při stavbě domu nezbláznit kvůli PENB radí odborník ve videu 

Pokud jste se rozhodli nestavět dům v pasivním s řízeným větráním, ale jen v nízkoenergetickém standardu, připravte energetický štítek tak, aby fotovoltaiku nezapočítával. Po kolaudaci totiž můžete na dodatečně instalovanou FVE požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Jak se s PENB vypořádat? 

Dá se používat i sekundární zdroj, například topení dřevem v krbu, to smí ale pokrýt maximálně 20 % spotřeby. Nejvýhodnější variantou je obnovitelný zdroj, ideálně tepelné čerpadlo v kombinaci s rekuperací nebo fotovoltaikou.

U fotovoltaiky se jedná o větší investici, ale dnes už velmi dostupnou, spolehlivou a bezúdržbovou technologií. Negativa fotovoltaiky jsou závislost na počasí a nízký výkon v zimních měsících. Ty ale dokáže vyrovnat právě tepelné čerpadlo. 

Jak na financování fotovoltaiky ve videu

Aktuální sazby a zvýhodnění úvěrů na úsporné bydlení: Hypotéka pro budoucnost České spořitelny a Úvěr pro budoucnost od Buřinky.

Návod jak spočítat dotaci na fotovoltaiku ve videu

Více informací o dotačním programu naleznete na webových stránkách www.novazelenausporam.cz nebo na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.