Back To Top

Řekněte si o peníze na stavbu domu

Státní fond životního prostředí podporuje stavbu úsporných rodinných i bytových domů dotacemi. Program Nová zelená úsporám může pomoci s náklady na úsporná opatření až do 60 % jejich výše. Pečlivý stavebník, který se pustil do stavby kvalitního domu od kterého očekává i nízké provozní náklady by si příspěvek státu neměl nechat utéct.

Ne každý stavebník může o peníze žádat

Program NZÚ má podmínku, aby měla každá stavba systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Dům také musí splnit přiměřenou hodnotu vzduchotěsnosti obálky budovy. Jednotlivé podoblasti, tedy i částky finanční podpory, mají stanovené parametry spotřeby a prostupu tepla. Dotace se vztahuje na domy s maximální rozlohou 350 metrů čtverečních energeticky vztažné plochy.

Přečtěte si kolik vás bude stát řízené větrání s rekuperací a proč stavět vzduchotěsný dům.

Trvejte na projektu, který podmínkám vyhoví

Vyprojektovat dům, který vyhoví návrhu architekta, potřebám investora, zároveň pasivně těží z přírody, a tím pádem dostává i podporu Státního fondu životního prostředí, není snadné. Další šanci vrátit se na startovní čáru jako stavebník nemáte, proto se nespokojte s polovičatým řešením, které Vašeho projektanta bude stát jen polovičaté úsilí. Státní fond životního prostředí myslí i na tyto odborné více práce spojené s projektem pasivní novostavby a podporuje je částkou 35 000 Kč.

Podpora rodinných domů je rozdělena do tří úrovní

  • Základ  |  podpora 200 000 Kč + 35 000 Kč + kombinace dalších opatření
  • Pasiv |  podpora 350 000 Kč + 35 000 Kč + kombinace dalších opatření
  • Pasiv+ |  podpora 500 000 Kč + 35 000 Kč + kombinace dalších opatření

Principem systému podpory je, že čím úspornější dům člověk staví, tím vyšší dotaci na něj může získat. Další podpořená opatření, která lze kombinovat s podporou na novostavbu jsou hospodaření s vodou a elektromobilita. Za každou kombinaci máte navíc nárok na bonus 10 000 Kč a v případě využití ekologických materiálů i environmentální bonus.

Kdy o dotaci požádat

O dotaci může zájemce požádat před, v průběhu nebo až po realizaci stavby či nákupu. Mezi stavebníky, kteří s Novou zelenou úsporám nemají osobní zkušenost panují obavy a předsudky. Přitom na straně žadatelů, kteří se administrace příspěvku nebáli jsou úspěšně vyplacené peníze. Žádosti do programu Nová zelená úsporám podávají žadatelé elektronicky. Ani pro zbytek administrace nemusí žadatel podstupovat žádné papírování, také další komunikace až do vyplacení peněz probíhá elektronicky. 

K podání žádosti je potřeba

  • projektová dokumentace 
  • energetické hodnocení
  • stavební povolení 
  • a další dokumenty popsané v pokynech pro žadatele

Realizaci dokládá žadatel fakturami, potvrzeními o úhradách, závěrečnou zprávou technického dozoru (odkaz na formulář) a další dokumenty uvedené v pokynech pro žadatele.

Více informací o dotačním programu naleznete na webových stránkách www. novazelenausporam.cz nebo na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.