Back To Top

Zasklení je alfa omega pasivních domů

Podíl prosklených ploch na budovách a jeho výběr významně ovlivňuje dům z pohledu energetické náročnosti. Více oken na domě a intenzivněji prosvětlené pokoje nepřinášejí jen vyšší komfort a pozitivní naladění.

Okna zaujímají na domech stále větší plochu. Napomohla tomu i legislativa, která vešla v platnost v roce 2022 a která zpřísnila požadavky na novostavby v ohledu využívání energií. Při výběru zasklení oken je třeba myslet nejen na design rámu, ale zejména na sklo a jeho vlastnosti.

Vhodně vybraná okna a jejich zasklení

Důležitým parametrem, který vstupuje do výběru skla je, zda budou okna osazena vnějším stíněním. V případě rodinných domů se tato otázka obvykle řeší venkovními žaluziemi. Pokud je dům zajištěn externími stínícími prvky, je na místě vybrat takové sklo, které propustí do interiéru co nejvíce světla a tepla. Stavby, které nemohou být zastíněné zvnějšku, jako jsou výškové budovy, se potýkají s přehříváním. Okna by proto měla mít protisluneční skla. 

Základní parametry propustnosti skla

  • Prostup světla
  • Solární faktor
  • Selektivita
  • Viditelná reflexe

Propustnost není jediný faktor, který by měl stavebník brát v úvahu při výběru skla. Roli hraje i orientace domu ke světovým stranám, vnější reflexe skla a požadavky na bezpečnost a akustiku, tedy například odhlučnění.

Kalkulátor výběru skla

Zohlednit všechny důležité faktory pomáhají stavebníkům při výběru skla digitální nástroje. Jedním z nich je online kalkulátor, který je k dispozici zdarma online na stránkách www.calumenlive.com. Vytvoří technický list s výpočtem parametrů, nově včetně uhlíkové stopy.